За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Европейски избори 25 май 2014

 

 

 

Избори за членове на Европейския парламент от Република България

 

С указ № 54 на президента на Република България Росен Плевнелиев, издаден на 20 март 2014 г., на основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс (ДВ бр. 26 / 2014 г.), 25 май 2014 г. е определен за дата на произвеждане на избори на членове на Европейския парламент от Република България.

 

РЕШЕНИЯ НА ЦИК - портал на Централната избирателна комисия

 

ГД ГРАО - портал на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване

 

.................................................................................................................................................

РИК-СИЛИСТРА:

Адрес: 7500, гр. Силистра ул. "Добруджа" № 27, ет.2

тел.: 086 818 819

e-mail: rik@ss.government.bg

САЙТ НА РИК-СИЛИСТРА - www.rik20.cik.bg

 

.................................................................................................................................................

*Областна администрация-Силистра-> САЙТ

.................................................................................................................................................

 

*ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област СИЛИСТРА, община ГЛАВИНИЦА

 

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (чл.39, ал.1 от ИК)

->Разгледай списък от ТУК
14 May 2014 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №0794 / 07.05.2014
Zapoved0794.jpg

Свали заповед от ТУК->Zapoved0794.PDF
07 May 2014 от Общинска администрация


УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

До
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”,
КОАЛИЦИЯ „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”,
КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НДСВ”

Свали Уведомление от ТУК->ei2014Uvedomlenie.pdf
11 Apr 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0672 08.04.2014г.
 
З А П О В Е Д  № 0672
08.04.2014г.

На   основание   чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс  определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане  на избори за членове на Европейския парламент от Република България  на 25  май  2014 г  на  територията   на   Община Главиница,  както  следва:
       
№    населено място    изб. секция    място за обевяване на избирателни списъци      
1    Главиница    200700301    читалище-  ул." Витоша" - №41      
2    Главиница    200700302    читалище-  ул." Витоша" - №41      
3    Бащино    200700303    здравна служба - ул."Втора" - №9      
4    Богданци    200700304    читалище - ул. "Пирин" - №8       
5    Вълкан    200700305    кметство - ул. "Първа" - №22      
6    Дичево    200700306    кметство - ул. "Осемнадесета" - №2       
7    Д. Ряхово    200700307    читалище - ул. "Първа" - №70       
 8    Зарица    200700308    кметство - ул. "Първа" - №9      
9    Зафирово    200700309    сграда на РПК - ул."Ген. Атила Зафиров" - №78      
10    Зафирово    200700310    училище -   ул."Васил Бъчваров" - №9        
11    Зебил    200700311    кметство - ул."Втора" - №12      
12    Звенимир    200700312    кметство -  ул." Осма " - №9      
13    Калугерене    200700313    сграда на РПК -  ул."Втора" - № 9      
14    Коларово    200700314    кметство -  ул."Шипка" - №1       
15    Косара    200700315    сграда на РПК -  ул. "Първа" - № 2      
16    Листец    200700316    здравна служба -  ул."Първа"- № 19      
17    М.Преславец    200700317    сграда на РПК -  ул."Преслав" - №1      
18    Ножарево    200700318    читалище -  ул."Първа " -№24      
19    Осен    200700319    кметство -ул. "Първа" - №30      
20    Падина    200700320    кметство -  ул. "Пета" - №5      
21    Подлес    200700321    читалище -  ул."Първа" - №21      
22    Сокол    200700322    магазин -  ул."Димитър Благоев"-№30 Б      
23    Ст. Караджа    200700323    кметство -  ул."Централна" - №31      
24    Суходол    200700324    кметство -    ул."Първа" - №29а      
25    Черногор    200700325    кметство - ул." Първа" - №15      
                 
11 Apr 2014 от Общинска администрация

З А П О В Е Д № 0453 от 25.03.2014 г.
З А П О В Е Д

№ 0453 от 25.03.2014 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и Указ №54 от 20.03.2014 г на Президента на Р България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България образувам избирателните секции и утвърждавам техните номера, обхват и адрес на територията на Община Главиница, както следва:

Свали заповед от ТУК->ZapovedSekciiN0453_25_03_2014.pdf
11 Apr 2014 от Общинска администрация