За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Годишен план за ползване на дървесина на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА за 2014г.
god_plan_darv_2014.jpg

Свали от ТУК->god_plan_darv_2014.PDF
20 Dec 2013 от Администрация


ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 20.12.2013 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.12.2013 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно План – сметка и размер на такса „Битови отпадъци” за 2014 год. на територията на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Компенсирани промени в капиталовите разходи.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 на Общински съвет – Главиница за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница.
18 Dec 2013 от Администрация

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014г.


П О К А Н А

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИУЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2014год., което ще се проведе на 08.01.2014г. (сряда) от 16.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

17.12.2013г.

Свали проект от ТУК>God_program_obshsobst2014proekt.doc
18 Dec 2013 от Общинска администрация


Покана за обсъждане на бюджета на Община Главиница
Покана за обсъждане на бюджета на Община Главиница

Кметът на Община Главиница на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси кани главинишката общественост на 30 декември 2013г. /понеделник/ от 15,30 ч. в заседателната зала на общинския съвет ІV етаж/ на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2014 г.


Свали проект от ТУК->ProektBudjet2014.zip

12.12.2013
12 Dec 2013 от Общинска администрация


ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталови разходи за 2013 г.
ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталови разходи за 2013 г. по източници на финансиране

Свали файл от Тук->poim_spis_31_12_2013_г.xls
12 Dec 2013 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ПРОЕКТОНАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА


Свали проект от ТУК->ProektonaredvaBudjetGlav2014.doc
12 Dec 2013 от Общинска администрация


Заповеди за публичен търг - №2269, №2364
Zap2269_2364_11_2013.jpg

Свали ЗАПОВЕДИ от ТУК->Zap2269_2364_12_2013.PDF
10 Dec 2013 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №26 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

-> Решения на
Общински съвет от заседание №26 / 28.11.2013г.
10 Dec 2013 от Общинска администрация


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - ПРОМЯНА В ПРОЦЕНТА ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СНАБДЕНИ С ДЕЙСТВАЩИ КАТАЛИЗАТОРИ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВИНИЦА

на основание чл.66 и чл.69 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл.10 и чл.59 от ЗМДТ и чл.7 и чл.45 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Главиница

ПРЕДЛАГА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОМЯНА В ПРОЦЕНТА ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СНАБДЕНИ С ДЕЙСТВАЩИ КАТАЛИЗАТОРИ

Свали документа от ТУК->PROMENI_NAREDBA_16_2014.doc
28 Nov 2013 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВИНИЦА

На основание чл.79 от АПК, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ във връзка с чл.71 и 71а от ЗМДТ и чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

ПРЕДЛАГА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА №11 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЛАВИНИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И
АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали проект от ТУК->PROMENI_NAREDBA_11_2014.doc
28 Nov 2013 от Общинска администрация


Безплатно изследване на ХИВ - статус в подвижна лаборатория
Районната здравна инспекция - гр. Силистра, съвместно с РЗИ - гр. Русе организират на територията на община Главиница безплатно изследване на ХИВ - статус в подвижна лаборатория.
Кръвният тест е безплатен, анонимен и отнема само няколко минути.
Инициативата е посветена на 1 декември, Световен ден за борба против СПИН.
Всички жители на общината, които са навършили 16 години и желаят да бъдат прегледани могат да направят това на 04.12.2013 г. от 10:00 часа пред училището в гр. Главиница, където ще бъде разположена подвижната лаборатория.
28 Nov 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.11.2013 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.11.2013 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


Полагане на клетва от нов общински съветник.

1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2014 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Инвестиционна инициатива на община Главиница за обект – „Изграждане на пожароизвестителна кула на територията на община Главиница”...............
21 Nov 2013 от Администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация