За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Публична покана
Обществена поръчка "Доставка на 1 брой употребяван верижен трактор - булдозер с мощност от 130 до 170 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”

Свали пълния комплект документи от ТУК-> Dostavka_Tr1_.zip
07 May 2013 от Общинска администрация


Община Главиница се включи активно в почистването на 20.04.2013
Под мотото „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН И ДА Я ПАЗИМ ЧИСТА 365 ДНИ”, Община Главиница се включи активно в почистването на 20.04.2013 г. Служители от общинска администрация, кметства по населени места, училища и детски градини, както и пенсионерският клуб на град Главиница и много доброволци, задружно почистиха тротоари, улични платна, междублокови пространства, паркове и градинки. Почистена беше и защитената местност "Блатото село Малък Преславец", където задружно запретнаха ръкави служителите от общинска администрация. Общият брой на доброволците, участвали в кампанията надмина 1200 души. Събрани бяха 300 кг. отпадъци, от които преобладаваха пластмасови бутилки и полиетиленови опаковки. Освен почистване на замърсени участъци, се пребоядисаха пейки, детски игрушки и беседки. Посадени бяха много дръвчета и розови храсти. С активното си участие, жителите на община Главиница още веднъж доказаха, че могат да бъдат задружни в името на общата кауза и да дадът всичко от себе си за по- чиста и здравословна околна среда.
25 Apr 2013 от Общинска администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Главиница Ви напомня, че периодът от 01.04. до 31.10.2013 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД- 298/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.
Поради голямата опасност от възникване на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и ЗМ „Блатото край село Малък Преславец” е необходимо да се спазват забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени отпадъци, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”.
В случай на възникване на пожари на територията на Община Главиница на нарушителите ще бъдат съставяни актове на основание чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии и чл. 44 от Закона за опазване на земеделските земи.


22.04.2013 г.
От ръководството на Общинска администрация гр. Главиница
25 Apr 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.04.2013 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Главиница за планов период 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. и 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2013 год. ...................
24 Apr 2013 от Администрация

Да изчистим България за един ден
DaIzchistimBG2013.jpg
19 Apr 2013 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Я от Протокол №18/04.04.2013 год.
Препис - извлечение!


Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 18/ 04.04.2013 ГОДИНА
По първа точка от дневния ред – Годишен финансов отчет за 2012 год. на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница


РЕШЕНИЕ №176
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с раздел ІV, чл. 12, т.2 от Актуализирания Договор на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница от 28.10.2004 г., Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И :

1. Одобрява годишен счетоводен баланс за 2012 година.
2. Одобрява отчет за приходите и разходите за 2012 год. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.


По втора точка от дневния ред – Годишен отчет за 2012 год. по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Главиница за периода 2008 – 2013 год.

....................
17 Apr 2013 от Администрация

ЗАПОВЕД №0Х-239 / 27.03.2013
zapovedN20OX-239.jpg

Свали Заповед от ТУК>zapovedN20OX-239.pdf
04 Apr 2013 от Общинска администрация


ОБЯВА
за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия
02 Apr 2013 от Администрация

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
София 1000, ул.”Г.Бенковски” №12, тел. 02/980-00-65, факс 02/980-85-03
02 Apr 2013 от Администрация

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Доставка на два броя употребявани автомобила, с 1+1 места, тип „фургон” за нуждите Домашен социален патронаж
при Община Главиница.

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК->dokumentaciq_FURGONI_2013.zip
02 Apr 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 01.04.2013 год. /понеделник/ от 15:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянната комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 04.04.2013 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


Полагане на клетва от нов общински съветник.

1. Разглеждане на докладна записка относно Годишен финансов отчет за 2012 год. на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница
Внася: Кметът на общината
27 Mar 2013 от Администрация

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Свали документация от ТУК->dokumentaciq_koli_2013.doc
22 Mar 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация