За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ЗАПОВЕД №0Х-239 / 27.03.2013
zapovedN20OX-239.jpg

Свали Заповед от ТУК>zapovedN20OX-239.pdf
04 Apr 2013 от Общинска администрация


ОБЯВА
за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия
02 Apr 2013 от Администрация

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
София 1000, ул.”Г.Бенковски” №12, тел. 02/980-00-65, факс 02/980-85-03
02 Apr 2013 от Администрация

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Доставка на два броя употребявани автомобила, с 1+1 места, тип „фургон” за нуждите Домашен социален патронаж
при Община Главиница.

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК->dokumentaciq_FURGONI_2013.zip
02 Apr 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 01.04.2013 год. /понеделник/ от 15:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянната комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 04.04.2013 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


Полагане на клетва от нов общински съветник.

1. Разглеждане на докладна записка относно Годишен финансов отчет за 2012 год. на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница
Внася: Кметът на общината
27 Mar 2013 от Администрация

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Свали документация от ТУК->dokumentaciq_koli_2013.doc
22 Mar 2013 от Общинска администрация


Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Главиница


ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на Проект „Предоставяне на услугата „Помощ в дома” на територията на Община Главиница” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051РО001-5.1.4 „Помощ в дома”.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Община Главиница.

Свали документация от ТУК->ReshenieN0389_19_03_2013.zip
20 Mar 2013 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Я_165_175_26022013 от заседание №17
-> Решения на
Общински съвет от заседание №17 - 2012г.


Препис - извлечение!


Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 17/ 26.02.2013 ГОДИНА


По първа точка от дневния ред – Отмяна на Решение №160 от Протокол №16/29.01.2013 год.

РЕШЕНИЕ №165
На основание чл.62, ал.1 от ЗМДТ и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

1. Отменя т.1.1 и т.1.2 от План – сметка и изменя т.1, както следва „Средства за купуване и изплащане на контейнери тип „Бобър” 1,1 куб. м.„

2. Утвърждава размера на такса „Битови отпадъци” за 2013 год. за територията на община Главиница на стойностите, посочени в приложение №2 от настоящото предложение, която е неразделна част на решението.

.................................
11 Mar 2013 от Администрация

ЗАПОВЕД № 0260 / 27.02.2013
Zapoved_N260_27_02_2013.jpg

Свали заповед от тук->zapoved_N260_27_02_2013.pdf
28 Feb 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 22.02.2013 год. /петък/ от 15:30 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.02.2013 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет ет.2, при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Отмяна на Решение №160 от Протокол №16/29.01.2013 год.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.
Внася: Кметът на общината ...............................
19 Feb 2013 от Администрация

ЗАПОВЕД № 0216 / 12.02.2013
ZapovedN0216_12_02_2013.jpg

Свали документация от ТУК->ProceduraSec_02_2013.zip
15 Feb 2013 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ от № 156 да №164
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 16/ 29.01.2013 ГОДИНА
08 Feb 2013 от Администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация