За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 10.08.2012 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Изразяване на становище за опрощаване на дължими вноски към фонд «Земеделие».
Внася: Председател ОбС

2. Разглеждане на докладна записка относно Заповед № 03 – РД/1643 от 17.07.2012 год. на Министъра на земеделието и храните за определяне на периода за прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката на селските райони» по ПРСР 2007-2013 г. по реда на Наредба №25 от 29 юли 2008 год. за инвестиции, свързани с изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги /културни центрове, театри, библиотеки/ включително създаване на мобилни такива с начална дата 27.07.2012 год., и крайна дата 22.08.2012 год.
Внася: Кметът на общината

3. ......................
08 Aug 2012 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №09-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №09 - 2012г.
05 Aug 2012 от Общински съвет


Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител
Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: «Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция и изграждане на спортен център в УПИ VII - 426 "За спортен комплекс", кв. 17 по ПУП - ПР на град Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра".

Свали заповед и документация от ТУК-> Zap1171_2012_07_20.zip
20 Jul 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.07.2012 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно избиране на нови членове в постоянните комисии на Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на План за защита при бедствия в Община Главиница. (план- проект в интернет страницата на Община Главиница)
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на План за енергийна ефективност на община Главиница и програма за изпълнението му 2012 г. – 2015 г.
(план- проект в интернет страницата на Община Главиница)
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно разрешаване на маломерни и слети паралелки в общинските училища за учебната 2012/2013 год.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно актуализиране Списъка на средищните училища от община Главиница за учебната 2012/2013 год.
Внася: Кметът на общината
6. ............................
18 Jul 2012 от Общински съвет

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали ПЛАНА от ТУК->Plan_bedstvia_1.pdf
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА ПЛАН
ПРОЕКТ на ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ
2012 г. – 2015 г.

Свали проект от ТУК->
ПЕЕ_-_община_Главиница.pdf
10 Jul 2012 от Общинска администрация


З А П О В Е Д №1126/10.07.2012г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2012/2013 година

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Свали от
ТУК-> Zapoved_N1126_10_07_2012_dokumentacia.zip
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1112/05.07.2012
Zapoved_Glavinitsa_APK.jpg
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1111/05.07.2012
Zapoved_Solol_XV_20.jpg
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1108/05.07.2012
Zapoved_sokol_malomerni.jpg
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1109/05.07.2012
Zapoved_kolarovo_malomerni_1.jpg

Свали заповед от ТУК->Zapoved_kolarovo_malomerni.pdf
10 Jul 2012 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №08-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №08 - 2012г.
29 Jun 2012 от Общински съвет


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация