За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №44 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №44 / 27.04.2011г.
18 May 2011 от Общински съвет


СЪОБЩЕНИЕ
saobshtenie1434-2011.jpg

Решение № РУ-35-ПР/2011г. на РИОСВ-РУСЕ
13 May 2011 от Общинска администрация


Посрещаме с шествие 24 май
С празнично шествие ще стартира честването на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Шествието ще тръгне в 10,00ч. от площадката на поликлиниката в гр.Главиница и ще бъде предвождано от кмета на Община Главиница Насуф Насуф и неговите заместници, председателя на общинския съвет Расим Рафет и Управление”Образование”. Шествието ще се придвижва по централния път към стадиона.
След края на шествието блоковете с участниците ще се разположат на стадиона, където в 11,30 ч.кметът Насуф Насуф ще приветства дейците на културата и образованието, и заедно с началника на Управление”Образование” ще връчат награди на изявени ученици.
След официалната церемония в програмата ще участват Общинската мажоретна група с ръководител Росен Атанасов, Общински духов оркестър с ръководител Николай Атанасов, абитуриенти от СОУ”Васил Левски” гр.Главиница, общински детски асамбъл с ръководител Росен Атанасов и учениците от ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Сокол,общ.Главиница
.............................
13 May 2011 от Общинска администрация

ОБЩИНСКИ ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК“ШАРЕН СВЯТ - ПЪСТЪР СВЯТ”
27_04_2011_1.JPG 27_04_2011_3.JPG
На 19.04.2011 г. площадът пред НЧ”Христо Ботев-1940 г.” в гр.Главиница беше оживен от ученици от I до IV клас от петте училища на общината.
От 13.45 часа започна за пореден път традиционния пролетен празник “Шарен свят – пъстър свят”, организиран от общинското методическо обединение на началните учители и Управление”Образование”. На сцената, украсена с пъстроцветни балони и цветя пяха и танцуваха ученици от СОУ”Васил Левски” гр. Главиница, ОУ”Иван Вазов” с.Зафирово, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с. Сокол, ОУ ”Н.Й.Вапцаров” с.Листец и ОУ”Отец Паисий” с.Ст.Караджа.
Цареше много настроение, смях и веселие. Този празник за пореден път показа колко много обичат нашите ученици да пеят и танцуват, да бъдат истински артисти.
....
28 Apr 2011 от Общинска администрация

Обява за публичен търг с явно наддаване.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в с.Подлес.

Свали обява->obiava_pomeshtenie_Podles.pdf
24 Apr 2011 от Общинска администрация


Обява за Публичен търг с явно наддаване
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в гр.Главиница.

Свали обявата->obiava_naem_pomeshtenie_Glavinitsa.pdf
24 Apr 2011 от Общинска администрация


Проекти за 2011.
П О К А Н А

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС гр.Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината на 12.05.2011г. (четвъртък) от 16.00ч. в заседателната зала на общински съвет за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .

15.04.2011г.

Свали Проект от ТУК->Strategia_Obshtinska_sobstvenost_2011.pdf
.....................................................................................................

Годишен финансов отчет (Баланс ) за 2010 год.

Свали от ТУК->BALANCE-2010-6902.xls
.....................................................................................................

ПРОЕКТ на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) Община Главиница

Свали от ТУК->proekt_soc_strategia_2011.pdf
21 Apr 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 27.04.2011 год. /сряда/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за за развитие на социалните услуги на община Главиница за 2011 – 2015 г. и годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Главиница за планов период 01.012011 – 31.12.2011 г.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно подпомагане МБАЛ гр. Тутракан.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно намаляване на продажната цена на УПИ с площ 2 944 кв.м. с построени в него сгради по плана на с. Богданци.
Внася: Кметът на общината
4. Преразглеждане на решение № 356, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 43 от 31.03.2011 год. относно приемане на годишен отчет на бюджет 2010 г. на дейност “Читалища”.
Докл.: Кметът на общината
5. ...........................
20 Apr 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №43 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №43 / 31.03.2011г.* -> НОВИ НАРЕДБИ (№3,22,23) и ПРАВИЛНИЦИ
20 Apr 2011 от Общинска администрация


“Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал „Пролет” с.Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене, общ. Главиница.”
Plakat_Glavinica_link.jpg
Община Главиница, в качеството си на бенефициент по ОПРР, стартира информационна кампания за целите, хода и резултатите от изпълнението на проекта, осъществен чрез финансовата помощ на ЕС, чрез ЕФРР.
.......

Управление ”Образование”
13 Apr 2011 от Общинска администрация

Национална конференция по предучилищно възпитание „Водим бъдещето за ръка”
sever.jpg traikova04_2011.jpg

Град Стара Загора беше домакин на IV-тата Национална конференция по предучилищно възпитание „Водим бъдещето за ръка”. Конференцията се проведе от 31 март до 2 април 2011 г. под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, който заедно с зам.министър Дамянова присъстваха на откриването на конференцията. Гост на конференцията беше и Леда Милева . Конференцията беше посветена на 110-годишнината от рождението на старозагорката Пенка Милева Касабова – първата българка с висше образование по специалността предучилищно възпитание. От Община Главиница в работата на конференцията взеха участие 6 – ма педагогически специалисти. Събитието предостави възможността за активно споделяне на добри практики и за диалог между представители на всички нива на образователната система. СЕВЕР ЮМЕР, учител в целодневна детска градина „Мир" в с. Калугерене, получи грамота на ІV - тата Национална конференция по предучилищно възпитание. Призът е за нейн доклад на тема ”Азбука на оцеляването – подготовка на децата за действие при бедствие, аварии и катастрофи”. Презентацията е оценена в момента на представяне чрез гласуване, както от педагогически специалисти от цялата страна, така и от дългогодишни преподаватели от Софийски, Тракийски и Русенски университети.

Управление ”Образование”
13 Apr 2011 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 31.03.2011 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно отчет за управление на общинската собственост за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Внася: Кметът на общината
5.....................
23 Mar 2011 от Общински съвет

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация