За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Проекти за 2011.
П О К А Н А

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС гр.Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината на 12.05.2011г. (четвъртък) от 16.00ч. в заседателната зала на общински съвет за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .

15.04.2011г.

Свали Проект от ТУК->Strategia_Obshtinska_sobstvenost_2011.pdf
.....................................................................................................

Годишен финансов отчет (Баланс ) за 2010 год.

Свали от ТУК->BALANCE-2010-6902.xls
.....................................................................................................

ПРОЕКТ на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) Община Главиница

Свали от ТУК->proekt_soc_strategia_2011.pdf
21 Apr 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 27.04.2011 год. /сряда/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за за развитие на социалните услуги на община Главиница за 2011 – 2015 г. и годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Главиница за планов период 01.012011 – 31.12.2011 г.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно подпомагане МБАЛ гр. Тутракан.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно намаляване на продажната цена на УПИ с площ 2 944 кв.м. с построени в него сгради по плана на с. Богданци.
Внася: Кметът на общината
4. Преразглеждане на решение № 356, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 43 от 31.03.2011 год. относно приемане на годишен отчет на бюджет 2010 г. на дейност “Читалища”.
Докл.: Кметът на общината
5. ...........................
20 Apr 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №43 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №43 / 31.03.2011г.* -> НОВИ НАРЕДБИ (№3,22,23) и ПРАВИЛНИЦИ
20 Apr 2011 от Общинска администрация


“Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал „Пролет” с.Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене, общ. Главиница.”
Plakat_Glavinica_link.jpg
Община Главиница, в качеството си на бенефициент по ОПРР, стартира информационна кампания за целите, хода и резултатите от изпълнението на проекта, осъществен чрез финансовата помощ на ЕС, чрез ЕФРР.
.......

Управление ”Образование”
13 Apr 2011 от Общинска администрация

Национална конференция по предучилищно възпитание „Водим бъдещето за ръка”
sever.jpg traikova04_2011.jpg

Град Стара Загора беше домакин на IV-тата Национална конференция по предучилищно възпитание „Водим бъдещето за ръка”. Конференцията се проведе от 31 март до 2 април 2011 г. под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, който заедно с зам.министър Дамянова присъстваха на откриването на конференцията. Гост на конференцията беше и Леда Милева . Конференцията беше посветена на 110-годишнината от рождението на старозагорката Пенка Милева Касабова – първата българка с висше образование по специалността предучилищно възпитание. От Община Главиница в работата на конференцията взеха участие 6 – ма педагогически специалисти. Събитието предостави възможността за активно споделяне на добри практики и за диалог между представители на всички нива на образователната система. СЕВЕР ЮМЕР, учител в целодневна детска градина „Мир" в с. Калугерене, получи грамота на ІV - тата Национална конференция по предучилищно възпитание. Призът е за нейн доклад на тема ”Азбука на оцеляването – подготовка на децата за действие при бедствие, аварии и катастрофи”. Презентацията е оценена в момента на представяне чрез гласуване, както от педагогически специалисти от цялата страна, така и от дългогодишни преподаватели от Софийски, Тракийски и Русенски университети.

Управление ”Образование”
13 Apr 2011 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 31.03.2011 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно отчет за управление на общинската собственост за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Внася: Кметът на общината
5.....................
23 Mar 2011 от Общински съвет

Хокей на трева в зала - Бронзови медали за „Левски” (Главиница)
Hokei2011_1.JPG Hokei2011_3.JPG
От 11 до 13 март т. г в КК "Албена" се проведе финалният турнир на 12-то Държавно първенство по хокей на трева в зала за момичета и момчета до 14-годишна възраст, информира мениджърът на СКХТ „Левски” /Главиница/ Неждан Реджеп.
Единадесет отбори от цялата страна са взели участие в него - "Академик +" /София/, "Злагоград" /гр. Златоград/, "Крам Комплекс" /София/, "Свети Климент" /Варна/, "Смирненски 2010" /Крушари/, "Бяла" /гр. Бяла, обл. Русе/, "Дрита" /София/, "Левски" /Главиница/, "Локомотив" /Червен бряг/, „Стик - ГТ" /Генерал Тошево/ и "Тонмар" /Търговище/.
След изтеглен жребий, отборите са били разпределени в три групи, като отборът на "Левски" /Главиница/ попада в група "А" заедно с отборите на "Академик +" /София/ и "Локомотив" /Червен бряг/.
18 Mar 2011 от Общинска администрация

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост.

Свали от ТУК->Strategia_Obshtinska_sobstvenost_2011.pdf
11 Mar 2011 от Общинска администрация


Проекти на Наредби и Правилници
Годишен финансов отчет (Баланс ) за 2010 год.

Свали от ТУК->BALANCE-2010-6902.xls
.....................................................................................................

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Свали от ТУК->PROEKT_ZA_IZMENENIE__NA_NAREDBA_N3.pdf
.....................................................................................................

Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаненяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница.

Свали от ТУК->PROEKT__NAREDBA_ZA_USLOVIATA_2011.pdf
......................................................................................................

Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА.

Свали от ТУК->proekt_pravilnik_za_vzaimeodeistvie_2011.doc
11 Mar 2011 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №42 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №42 / 21.02.2011г.
11 Mar 2011 от Общински съвет


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.
УВЕДОМЛЕНИЕ

ИЗГОТВЕН Е ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА МОГАД ДА БЪДАТ ДЕПОЗИРАНИ ДО 23.03.2011 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА ИЛИ НА E-MAIL: obshtina@glavinitsa.bg

Свали проект от ТУК->PROEKTONAREDBA-BUDJET_2011.doc
07 Mar 2011 от Общинска администрация


Областна конференция "Вoдим бъдещето за ръка"
На 25.02.2011 г. в гр.Силистра се проведоха Областните педагогически четения "Водим бъдещето за ръка"
От община Главиница взеха участие 5 доклада. За наша голяма радост и гордост Областната комисия класира доклада " Азбука на оцеляването - подготовка на децата за действие при бедствие, аварии и катастрофи" на СЕВЕР ЮМЕР - учител в ЦДГ"Мир" с. Калугерене,група с.Ножарево за участие в Националната конференция "Водим бъдещето за ръка" в гр.Стара Загора, която ще се проведе през периода 31.03.2011 - 02.03.2011 г.

Управление"Образование"
07 Mar 2011 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация