За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №38 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №38 / 11.11.2010г.
01 Dec 2010 от Общински съвет


Kонкурс за доставка на течни горива и масла за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на Община Главиница за 2011г.
ОБЯВЛЕНИЕ
->Dokumentacia__Dostavka_na_technigoriva_i_masla_2011.pdf
19 Nov 2010 от Общинска администрация


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и отопление на училища и детски гардини на територията на общината.

ОБЯВЛЕНИЕ->obiavlenie_goriva.pdf
12 Nov 2010 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, ДДЛРГ С.МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ, СУПЦ- ГЛАВИНИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

ДОКУМЕНТИ:
1- obiavlenie_hrani_2011.pdf
2- dokumenti_hrani_2011.pdf
12 Nov 2010 от Общинска администрация


Започва набиране на преброители за Преброяване 2011
img_prebroiavane2011.jpg
Започва набиране на преброители за Преброяване 2011
От 10 ноември в продължение на един месец ще бъдат набирани преброители и контрольори за предстоящото през март 2011 година Преброяване на населението и жилищния фонд. Кандидатите ще трябва да подадат заявление и биографична справка по образец в Общинските преброителни комисии.
НОРМАТИВНАТА БАЗА И ПОДРОБНОСТИТЕ ЗА ЕТАПИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕ' 2011 СА ПУБЛИКУВАНИ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (www.nsi.bg/census2011 )

ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ:
-ЗАЯВЛЕНИЕ->Zaqvlenie_prebroiteli.doc
-CV ->CV_obrazec_Prebroivane_2011.doc
09 Nov 2010 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 11.11.2010 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Преразглеждане на решение № 311 от протокол № 37/ 19.10.2010 г. на Общински съвет относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - Европейски план за икономическо възстановяване за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Преразглеждане на решение № 312 от протокол № 37/ 19.10.2010 г. на Общински съвет относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - Европейски план за икономическо възстановяване за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Преразглеждане на решение № 313 от протокол № 37/ 19.10.2010 г. на Общински съвет относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4 “Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: “Дребно мащабни местни инвестиции” и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. .........
04 Nov 2010 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №37 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №37 / 19.10.2010г.
04 Nov 2010 от Общински съвет


ОБЯВА - Търг с явно наддаване
Община Главиница обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи по Наредба No19 и по ЗСПЗЗ....

Обявата може да свалите от ТУК->obyava_targ_2010_11_18.doc
29 Oct 2010 от Общинска администрация

Община Главиница и НЧ "Христо Ботев - 1940г" Ви канят
PrazniknaGlavinicaPlakat1.jpg
14 Oct 2010 от Общинска администрация


Покана за учредително събрание на сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан – Сливо поле”
Покана за учредително събрание на сдружение с нестопанска цел
Свали поканата от ТУК->pdf_logo_small.gifPokana_uchreditelno_sabranie1.pdf
14 Oct 2010 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 19.10.2010 год. /вторник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината

2. Разглеждане на докладна записка относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - Европейски план за икономическо възстановяване за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината

3. Разглеждане на докладна записка относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4 “Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: “Дребно мащабни местни инвестиции” и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината

4. .........
13 Oct 2010 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №36 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №36 / 07.10.2010г.
13 Oct 2010 от Общински съвет


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация