За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №37 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №37 / 19.10.2010г.
04 Nov 2010 от Общински съвет


ОБЯВА - Търг с явно наддаване
Община Главиница обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи по Наредба No19 и по ЗСПЗЗ....

Обявата може да свалите от ТУК->obyava_targ_2010_11_18.doc
29 Oct 2010 от Общинска администрация

Община Главиница и НЧ "Христо Ботев - 1940г" Ви канят
PrazniknaGlavinicaPlakat1.jpg
14 Oct 2010 от Общинска администрация


Покана за учредително събрание на сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан – Сливо поле”
Покана за учредително събрание на сдружение с нестопанска цел
Свали поканата от ТУК->pdf_logo_small.gifPokana_uchreditelno_sabranie1.pdf
14 Oct 2010 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 19.10.2010 год. /вторник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината

2. Разглеждане на докладна записка относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - Европейски план за икономическо възстановяване за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината

3. Разглеждане на докладна записка относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4 “Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: “Дребно мащабни местни инвестиции” и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината

4. .........
13 Oct 2010 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №36 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №36 / 07.10.2010г.
13 Oct 2010 от Общински съвет


ТРАДИЦИОНЕН МОТОКРОС 2010
motocross_2010_Glavinitsa.jpg
12 Oct 2010 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 07.10.2010год. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14.00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно участие на община Главиница в Местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан – Сливо поле.

Внася: Кметът на общината

2. Преразглеждане на Решение №304 от Протокол №35/14.09.2010г. на ОбС град Главиница. (Изменение на Решение №264 от Протокол №29/14.04.2010г. относно определяне на концесионер на язовир с. Бащино).
Внася: Кметът на общинатаПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАСИМ РАФЕТ
01 Oct 2010 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №35 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №35 / 14.09.2010г.
27 Sep 2010 от Общински съвет


ПРОЕКТ - Устав на Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо поле
mig_r_glavinitsa.gif
ПРОЕКТ!
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА
ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ”
new_new.gifproekto-ustav_MIRG.pdf, neobhodimi-dokumenti.pdf

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - ДАНКА МИЛЧЕВА
тел. 0888 68 86 77; e-mail: danka_milcheva@abv.bg
20 Sep 2010 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 14.09.2010 год. /вторник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно актуализация на бюджета на община Главиница във връзка с разработване на проектобюджет на Общинско предприятие “Общински имоти и комунална дейност”.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно включване на община Главиница в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/ 2011 година.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно предложение за финансиране на общинска пътна мрежа през 2010 година.
Внася: Кметът на общината
4. ...............................
08 Sep 2010 от Общински съвет

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Община Главиница Уведомява, че предстои отваряне на ценовите оферти за провеждани в община Главиница процедури за изпълнение на обществена поръчка за строителство с предмет : “Изпълнение на строителство по проект “Реконсктрукция и ремонт на улична мрежа, тротоари и площади в населени места на територията на община Главиница – гр.Главиница, с.Калугерене, с.Падина, с.Дичево, с.Зафирово, с.Суходол и с.Зебил” и “Изпълнение на строителство по проект “Благоустрояване на 12 населени места в община Главиница чрез обновяване на уличната мрежа”.

Отварянето на ценовите предложения ще се състои както следва :
1. За процедура с предмет “Изпълнение на строителство по проект “Реконсктрукция и ремонт на улична мрежа, тротоари и площади в населени места на територията на община Главиница – гр.Главиница, с.Калугерене, с.Падина, с.Дичево, с.Зафирово, с.Суходол и с.Зебил” в 10,00 часа на 07.09.2010г. в сградата на общинска администрация на община Глаъвиница гр.Главиница ,ул.Витош,№44 ет.2, „малка зала”.

2. За процедура с предмет “Изпълнение на строителство по проект “Благоустрояване на 12 населени места в община Главиница чрез обновяване на уличната мрежа” в 11,00 часа на 07.09.2010г. в сградата на общинска администрация на община Глаъвиница гр.Главиница ,ул.Витош,№44 ет.2, „малка зала”.


На отварянето имат право да присъстват представители на медиите, неправителствени организации и представители на участниците.
03 Sep 2010 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация