За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

Годишен отчет за програмите за енергийна ефективност
Годишен отчет за програмите за енергийна ефективност

Разгледай отчет->2017_02_Otcht_Energ_efektivnost.pdf
22 Feb 2017 от Общинска администрация


УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Провеждане на консултации за определяне на състава на СИК на територията на Община Главиница на основание чл.91 от Изборния кодекс във връзка с изборите за Народно събрание, насрочени на 26.03.2017

Свали уведомление->2017_02_izbori_uvedomlenie01.pdf
10 Feb 2017 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 Next >>

 

Събраните средства от дарителската кампания за подпомагане на пострадалите семейства от трагичния инцидент с влаковата композиция в село Хитрини са преведен в дарителската сметка на Община Хитрино
Уважаеми жители на Община Главиница,

Уведомявам Ви, че събраните средства от дарителската кампания за подпомагане на пострадалите семейства от трагичния инцидент с влаковата композиция в село Хитрини са преведени в дарителската сметка на Община Хитрино.
От свое име и от името на кмета на Община Хитрино Ви поднасям сърдечни благодарности.
Пожелавам да запазим тази добрина и солидарност в сърцата си и се надявам да не се случват повече подобни инциденти.

Кмет на Община Главиница: ………п/п……..
Неждет Джевдет

Платежно -> 2017_01_27_plаtejno_hitrino.pdf
27 Jan 2017 от Общинска администрация


ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноз
ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

1-МОТИВИ към проект на Наредба
- 2017_01_26_motivi_proekt_naredba_byudjet.pdf

2-Проект - на Наредба
- 2017_01_26_proekt_za_izmenenie_naredba_byudjet.pdf
26 Jan 2017 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.01.2017 год. /петък/, свиквам редовно заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа
- Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 14:00 часа.
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.01.2017 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
1. Разглеждане на докладна записка относно: Промяна наименованието на социалните услуги на територията на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация гр. Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Главиница за 2017 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Оптимизация на мрежата от Детските градини на територията на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
23 Jan 2017 от Администрация

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

1-МОТИВИ към проект на Наредба
- 2017_01_23_motivi_proekt_naredba_gori.pdf

2-Проект - на Наредба
- 2017_01_23_proekt_naredba_gori.pdf
23 Jan 2017 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 0099 / 19.01.2017 год. гр.Главиница

ЗАПОВЕД № 0099 / 19.01.2017 год.  гр.Главиница
           
В 1
4:30 ч. на 19.01.2017г. е нормализирана
обстановката в участъка с.Богданци – с.Косара, На основание чл.
51 ал.3 от Закона за защита при
бедствия и Протокол № 3 от 19.01.2017г. на Общинския щаб за 
изпълнение на Общинския план за
защита при бедствия,
:
О Т М Е Н Я М:


1. ЧАСТИЧНОТО БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ обявено с моя Заповед № 0086 от
17.01.2017г., считано от 14:30часа на 19.01.2017г. в село Косара.


 


           
Настоящата заповед отменя моя Заповед № 0086 от 17.01.2017г. и №0093 от
18.01.2017г. Копие от заповедта да се изпрати до Областния управител на Област
Силистра и Министерството на вътрешните   работи.


                         


НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ    
п
/п    Кмет на Община Главиница

 

19 Jan 2017 от Общинска администрация


ОТМЯНА - Частично бедствено положение в Община Главиница
ОТМЯНА НА ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали заповед от ТУК->2017_01_zapoved_otmyana_bedstveno.PDF
19 Jan 2017 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация