За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

З А П О В Е Д № 1425 / 08.09.2009г.
З А П О В Е Д
№ 1425 / 08.09.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница и чл.20, ал.1 от Наредба №19 за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ОТКРИВАМ:
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи, посочени по-долу с начин на трайно ползване „Ерозирани ниви”, „Изоставени ниви” и ”Наводнени ниви” от общинския поземлен фонд, за срок от три стопански години, с начални наемни цени на декар, както следва:...
-->>doc_logo_small.gifzapoved_N_1425.08.09.2009.doc
18 Sep 2009 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1424 / 08.09.2009г.
ЗАПОВЕД № 1424 / 08.09.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, чл.17 и чл.19 от Наредба №19 за отдаване на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ОБЯВЯВАМ :
Процедура за приемане на молби-декларации от малоимотни и безимотни граждани /МБГ/ за наемане на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:.....
-->>doc_logo_small.gifzapoved_N_1424.08.09.2009.doc
18 Sep 2009 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №22 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на Общински съвет от заседание №22 / 30.07.2009г.

Актуализирани Наредби:

НАРЕДБА № 5 ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

НАРЕДБА № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

-> Наредби на Общински съвет
11 Aug 2009 от Общински съвет


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 30.07.2009 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.
Внася: Кметът на общината

2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на нова Наредба № 5 за пожарната безопасност на територията на община Главиница.
Внася: Председателят на Общинския съвет

3. ..................
28 Jul 2009 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №21 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на Общински съвет от заседание №21 / 25.06.2009г.
14 Jul 2009 от Общински съвет


АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА-С ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ БЮДЖЕТНАТА 2009 ГОДИНА

Настоящата АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА е разработена във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.12 от ПМС № 156/17.06.2009 г. Същата има за цел да осигури намаляване влиянието на икономическата и финансовата криза и финансовата стабилност на Община Главиница и структурите към нея, чрез ефективно управление на ресурсите си в период на икономическа криза през бюджетната 2009г.

doc_logo_small.gifАнтикризисна ПРОГРАМА 2009
07 Jul 2009 от Общинска администрация


РЕЗУЛТАТИТЕ от изпитите след 7-и клас
РЕЗУЛТАТИТЕ
от изпитите след 7-и клас по български език и литература и по математика може да видите от тук-> http://7klas.mon.bg
gsm_logo.jpg
->
Получаване на оценките от изпитите след 7-и клас чрез SMS и ЕГН

Без шестици на изпита по математика след 7-и клас

Прочети цялата новина.........
01 Jul 2009 от Общинска администрация

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №20 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на Общински съвет от заседание №20 / 14.05.2009г.
31 May 2009 от Общински съвет


Среща на общинското ръководство с абитуриентите
mai22_2009_1.jpgmai22_2009_3.jpg
На 22.05.2009г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет се проведе среща на общинското ръководство със завършващите през тази учебна година абитуриенти СОУ ”Васил Левски” и техни преподаватели.
На срещата присъстваха г-н Насуф Насуф – кмет на общината, заместник кметовете г-жа Данка Милчева и г-н Месут Алиш, секретарят на общината г-н Танер Хаккъ и началник Управление „Образование” г-жа Нефие Раим .
Г-н Насуф Насуф приветства зрелостниците, като им пожела да бъдат смели, да си поставят високи цели и неотклонно да ги следват, защото натрупвайки знание то трябва да се реализира. И най добре тази реализация да е в община Главиница, защото тя има нужда от млади хора.Приветсвие към абитуриентите отправиха и заместник кметовете, като им пожелаха успехи в кандидатстудентската кампания и весел купон.
Тази година зрелостниците в СОУ ”Васил Левски” са 54 разпределени в три паралелки природоматематическа, хуманитарна и непрофилирана, от които 16 са отличници.С пълно отличие завършват: Севгюзел Сабри Хасан от XII б клас с класен ръководител г-жа Цветанка Иванова и Сибел Юксел Асан от XIIа клас с класен ръководител г-жа Лада Лалева.
Всички абитуриентите, класни ръководители и директори на СОУ ”Васил Левски” получиха подаръци от г-н Насуф Насуф.
24 May 2009 от Общинска администрация

П О К А Н А
ДО:
Местните представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции от партии, които имат членове на ЕП.

doc_logo_small.gifpokana_partii_parl_izbori2009.doc
18 May 2009 от Секретар


З А П О В Е Д № 0722
На основание чл. 40 , ал. 2 от Закона за избиране на народни представители – 2009 год. и Решение № НС - 7 от 30.04.2009 год. на ЦИК, образувам избирателните секции и утвърждавам техните номера и адрес на територията на Община Главиница, както следва:

doc_logo_small.gifzapoved_0722_parl_izbori.doc
18 May 2009 от Секретар


З А П О В Е Д № 0754
Места за поставяне на агитационни материали на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети:

doc_logo_small.gifzap_agit_mater_evro.doc
18 May 2009 от Секретар


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация