За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАСИРАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2009г
З А П О В Е Д № 0190/ 10.02.2009 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, § 68, ал./2/ и ал./3/ от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

I. ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАСИРАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2009г.

Свали ЗАПОВЕД от ТУК-> ZAPOVED_FORMULA2009.doc
03 Apr 2009 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 31.03.2009 год. /вторник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишния доклад за 2008 година за изпълнение на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно кандидатстване по финансиране “Закриване и следексплоатационни грижи на депата – 23 наброй на територията на община Главиница, област Силистра”.
.....
31 Mar 2009 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №17 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на Общински съвет от заседание №17 / 26.02.2009г.
13 Mar 2009 от Общински съвет


8-ми март - Международен ден на жената
chestit_8_mart_buket1.jpg
Честит 8-ми март на всички дами! Нека днешният ден ви донесе много приятни емоции, радост и споделени мигове с най-близките до сърцето ви хора!
08 Mar 2009 от Общинска администрация


Честита Баба Марта
babamarta1.jpg
28 Feb 2009 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 26.02.2009 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Внася: Кметът на общината
2.
23 Feb 2009 от Общински съвет

Нова постоянна комисия към Общински съвет
С решение № 152 от протокол № 16/ 29.01.2009 г. Общински съвет Главиница прие нова постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в състав:

1. Алятин Халил Джелил – председател
2. Мара Рашкова Димитрова
3. Сюзан Исмет Хасан
12 Feb 2009 от Общински съвет


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №16 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на Общински съвет от заседание №16 / 29.01.2009г.
12 Feb 2009 от Общински съвет


П О К А Н А
Кметът на Община Главиница
на основание чл.11, ал.3 и чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети, Наредба №12 на общински съвет град Главиница за управление на общинския бюджет и условията и реда за поемане на общински дълг кани главинишката общественост на 12.02.2009 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в заседателната зала на общинския съвет на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Главиница за 2008 г. и проекта за бюджет за 2009 г.

06.02.2009 г.
10 Feb 2009 от Общинска администрация


П О К А Н А
Кметът на Община Главиница
на основание чл.11, ал.3 и чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети, Наредба №12 на общински съвет град Главиница за управление на общинския бюджет и условията и реда за поемане на общински дълг кани главинишката общественост на 12.02.2009 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в заседателната зала на общинския съвет на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Главиница за 2008 г. и проекта за бюджет за 2009 г.

06.02.2009 г.
03 Feb 2009 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация