За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Инвестиоционен профил

 

Значими реализирани инвестиции

        Цените на имотите са сравнително благоприятни за пораждане на инвиститорски интерес и общината е отворена да съдейства. Реализират се малки проекти, които не променят икономически района. През годината успешно се отдадоха на концесия 10 водни обекта.

Свободни общински имоти в т.ч. терени и сгради, подходящи за инвестиционни цели

        Общината разполага със свободни общински терени в регулацията на населените места. Подходящи за инвестиции са не застроени имоти в гр.Главиница, с.Зафирово и др. с площ 5000 кв.м. до 16000 кв.м., с добре изградена инфраструктура и комуникации – 10 км. до ІІ клас път, 20 км. до пристанище на р.Дунав, 35 км. разстояние до ЖП гара и летище. Могат да се изградят малки и средни предприятия от текстилната, химическата и преработвателната промишленост.