За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Контакти

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7630 гр.Главиница, ул.”Витоша” №44
tel. (08636) 20 40, 22 84, 22 64
fax: 22 58

e-mail: obshtina@glavinitsa.bg

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЛАВИНИЦА
адрес:
гр. Главиница, ул. " Витоша" № 44

тел./факс: 08636 / 22 69
e-mail: obshtina@glavinitsa.bg

 

*ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ *