За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Медии

 

Общински кабелни оператори и радиостанции няма. Има общински вестник ”Устрем”, който излиза веднъж в месеца.

Информация за Община Главиница се публикува в регионален вестник "Тутракански глас".

 

Страница на Тутракански глас: www.glas.tutrakan.org