За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Музеи

 

  Историческият музей в село Зафирово е съграден през септември 1987 г. по инициатива на читалищното ръководство. Помещава се в едноетажна сграда в романски стил. Уредник на музея е Румен Липчев, музеен служител от Окръжния музей в Силистра. Селският исторически музей систематизира информация за най-важните исторически обекти и събития в района. 

  В първата зала са изложени първобитни сечива, карта на римски провинции, римски крайдунавски път и останки от тракийска могила в с. Сокол. Втората зала представя дървени и битови сечива, глинени съдове, битови тъкани престилки, възглавници, пешкири, мъжко и женско облекло. В третата зала са систематизирани карти и писмени документи за важни събития през турско владичество. Четвъртата зала е най-голяма по площ - материалите са предимно снимкови от живота на местното добруджанско население до 1985 г.  В момента музеят се поддържа от кметство Зафирово.