За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Общински предприятия

 

Общинско предприятие "Общински имоти и комунални дейности" е специализирано звено на Община Главиница за осъществяване на стопанска дейност с предмет- управление на общинска собственост и комунална дейност. Основната цел е ефективното управление на общински имоти  от общински поземлен фонд и предоставяне на услуги на населението на гр. Главиница.

 
Мюмюн Ефраил-директор на ОП "Общ. имоти и КД"
тел: 08636/31 39; 0884 496 106
ул. "Георги Раковски" 5
 e-mail: op_imoti@abv.bg 

 

www.bks.glavinitsa.bg