За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ (12.05.2013)
С указ № 57  на президента на Република България Росен Плевнелиев, издаден на 13 март 2013 г., на основание чл. 99, ал.5 от Конституцията на Република България (ДВ бр. 25/2013 г.) ,  12 май 2013 г. е определен за дата на произвеждане на парламентарни избори. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЯ НА ЦИК - портал на Централната избирателна комисия

 
ГД ГРАО - портал на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ХРОНОГРАМА НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 12.05.2013 Г. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Областна администрация-Силистра-> САЙТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 20 - СИЛИСТРЕНСКИ
ОБЩИНА: ГЛАВИНИЦА
*ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

З А П О В Е Д №.0375
З А П О В Е Д
№ 0375 от 15.03.2013 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуравление и местната администрация, във връзка с чл. 71, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс образувам избирателните секции и утвърждавам техните номера и адрес на територията на Община Главиница, както следва:

Свали заповед от тук->Izb2013_Zapov0375_Sekcii.doc
19 Mar 2013 от Общинска администрация


З А П О В Е Д №.0374
З А П О В Е Д
№ 0375 от 15.03.2013 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуравление и местната администрация, във връзка с чл. 71, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс образувам избирателните секции и утвърждавам техните номера и адрес на територията на Община Главиница, както следва:

Свали заповед от тук->Izb2013_Zapov0374_obiav_sekcii.doc
19 Mar 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 Next >>