За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ (26.03.2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЯ НА ЦИК - портал на Централната избирателна комисия

 
ГД ГРАО - портал на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ХРОНОГРАМА НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Областна администрация-Силистра-> САЙТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ИЗБОРЕН РАЙОН № 20 - СИЛИСТРЕНСКИ
ОБЩИНА: ГЛАВИНИЦА
*ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 март 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ЗАПОВЕД № 0384/01.03.2017г - Места за поставяне на агитационни материали на територията на гр. Главиница
ЗАПОВЕД № 0384/01.03.2017г

На основание чл. 44, чл.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183,ал.3 и във връзка с чл.175 от Изборния кодекс, и Решение №4171-НС/01.02.2017 г на ЦИК

ЗАПОВЯДВАМ:

1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на
територията на гр. Главиница по време на предизборната кампания на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., както следва:
-информационно табло пред читалище „Христо Ботев-1940”.

.........................


Свали заповед от тук->2017_03_ZN_0384_izbori.doc
02 Mar 2017 от Общинска администрация


Районна избирателна комисия Силистра
Районна избирателна комисия Силистра

РЕШЕНИЕ № 39-НС Силистра, 22.02.2017

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Главиница, област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
........................

РЕШЕНИЕ № 39-НС Силистра, 22.02.2017
24 Feb 2017 от Общинска администрация


ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 8-НС

Свали приложение->PrilojenieN8-НС-Zaiavlenie-nepalnoti_greshki-chl43al.1.doc
22 Feb 2017 от Общинска администрация


ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 12-НС

Свали приложение ->
PrilojenieN12-НС-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl39al1.doc
22 Feb 2017 от Общинска администрация


ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия
ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия
Приложение № 14-НС

Свали приложение->PrilojenieN14-НС-Zaiavlenie-glasuvane_podvizna-kutiya.doc
22 Feb 2017 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 26.03.2017г. Общинска администрация Главиница съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 11 МАРТ 2017г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение №14-НС от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители /, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 11 МАРТ 2017г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение №12-НС от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по настоящ адрес на лицето.

Приложенията №12-НС, №14-НС от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Главиница. Същите са публикувани и на интернет страницата в рубриката „Парламентарни избори-26.03.2017г.на Общината.

Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци изтича на 18.03.2017г. /Приложение №8 - НС/

Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес./ Приложение №18-НС/ в срок до 11 март 2017г.
22 Feb 2017 от Общинска администрация


УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Провеждане на консултации за определяне на състава на СИК на територията на Община Главиница на основание чл.91 от Изборния кодекс във връзка с изборите за Народно събрание, насрочени на 26.03.2017

Свали уведомление->2017_02_izbori_uvedomlenie01.pdf
10 Feb 2017 от Общинска администрация


Заповед №0198/27.01.2017
Заповед №0198/27.01.2017

Свали заповед от ТУК->2017_izbori_ZN0198_27_01_2017.pdf
01 Feb 2017 от Общинска администрация


Заповед №0197/27.01.2017
Заповед №0197/27.01.2017

Свали заповед от ТУК->2017_izbori_ZN0197_27_01_2017.pdf
01 Feb 2017 от Общинска администрация