За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ (05.10.2014)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЯ НА ЦИК - портал на Централната избирателна комисия

 
ГД ГРАО - портал на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ХРОНОГРАМА НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 05.10.2014 Г. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Областна администрация-Силистра-> САЙТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.(по чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.(чл. 39, ал. 1 от ИК)(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 20 - СИЛИСТРЕНСКИ
ОБЩИНА: ГЛАВИНИЦА

*ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05.10.2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
PI_2014_uvedomlenie_partii1.jpg

Свали УВЕДОМЛЕНИЕ от ТУК->PI_2014_uvedomlenie_partii1.pdf
15 Sep 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 1515 /15.09.2014
PI_2014_zapoved_1515.jpg
15 Sep 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 1509 /12.09.2014
PI_2014_zapoved_1509.jpg
15 Sep 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 1458 от 03.09.2014 г.
parl_izb_2014zapovedN1458_03_09_2014.jpg
08 Sep 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 1280 от 07.08.2014 г.
З А П О В Е Д

№ 1280 от 07.08.2014 г.


На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и Указ №201 от 05.08.2014 г на Президента на Р.България за насрочване на избори за Народно събрание образувам избирателните секции и утвърждавам техните номера, обхват и адрес на територията на Община Главиница, както следва:

............................................................................

СВАЛИ ЗАПОВЕД ОТ ТУК->Parl2014_ZapN1280_07_8_2014.pdf
11 Aug 2014 от Общинска администрация