За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Национален референдум 27.01.2013
С указ от 31 октомври 2012 г. на президента на Република България Росен Плевнелиев, на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на 41-ото Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24 октомври 2012 г. и обнародвано в „Държавен вестник", бр. 83 от 30 октомври 2012 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 27 януари 2013 г. е определен за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?". 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На провелото се на 1 ноември 2012 г. заседание Централната избирателна комисия взе следните протоколни решения по принципни въпроси относно предстоящия на 27 януари 2013г. национален референдум, а именно:
.1. Под „дата на насрочване на национален референдум" следва да се разбира датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента на Република България за определяне на датата на произвеждане на националния референдум.
.2. Гласуването на гражданите в националния референдум на 27 януари 2013 г. да се осъществява на територията на Република България, включително в дипломатическите и консулските представителства на Република България, както и на плавателните съдове, плаващи под българско знаме.
.3. За произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. се назначават нови районни избирателни комисии при спазване на реда и условията на Изборния кодекс и при използване на определените мандати за народни представители в изборите за народни представители през 2009 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*РЕШЕНИЯ НА ЦИК - портал на Централната избирателна комисия
*ГД ГРАО - портал на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Решение на ЦИК, относно приемане на хронограма (последователност) за националния референдум 

Приложение - ХРОНОГРАМА НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*РЕШЕНИЯ НА РИК-СИЛИСТРА-> САЙТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

******РЕШЕНИЯ НА СИК-ГЛАВИНИЦА******

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Изх. № П-3204 / 07.12.2012 г.

 

До

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН

КОМИТЕТ по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС

гр. София, бул. „Ал. Дондуков” №11, ет.6

упълномощен представител: проф. Велко Вълканов

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”,

КОАЛИЦИЯ „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”,

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”,

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”,

КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”,

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НДСВ”

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Относно:Консултации за определяне съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Главиница за произвеждане на НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ на 27.01.2013 г.  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

      На основание чл. 7, ал. 4 във вразка с ал. 1 , изречение първо от ЗПУГДВМС и Решение № 15-НР/21.11.2012 г. на ЦИК, Ви каня на консултации за определяне на съставите на СИК,които ще се проведат на 13 декември 2013 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала в административната сграда на Община Главиница с адрес – град Главиница, ул. „Витоша” №44 /ет. ІV/.

        

 Партиите и коалициите от партии следва да представят:

.............................

09 Dec 2012 от Общинска администрация

З А П О В Е Д № 4229 от 29.11.2012 г.
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуравление и местната администрация, във връзка с чл. 7 , ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ и чл. 71, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс образувам избирателните секции и утвърждавам техните номера и адрес на територията на Община Главиница, както следва:

Изтегли заповед от ТУК->Ref_Zapoved4229_sekcii_1.pdf
06 Dec 2012 от Общинска администрация


.
.
06 Dec 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 Next >>