За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Религия

 

В общината има пет църкви и една строяща се в гр.Главиница. Параклисите са три, а джамиите седемнадесет.Религиозните храмове са собственост на съответните църковни и джамийски настоятелства. 

001

 003
Църква гр.Главиница    
028  Джамията в с. Стефан Караджа
035  Джамията в с. Вълкан
029

 

 

 

 

 

 

Джамията в с. Черного