За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси)

 

 

Ново - Профил на купувача

 

ОБЩЕСТВEНИ ПОРЪЧКИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ - 2015 г.

 

ОБЩЕСТВEНИ ПОРЪЧКИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ - 2014 г.

 

ОБЩЕСТВEНИ ПОРЪЧКИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

 

 

 

 

 

 

* Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане на профил на купувача *