За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси до 2013 г. включително)

.

ЗАПОВЕД № 1366/10.08.2012 г.
Zap1366_10_08_2012_BC_Viva.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1364/10.08.2012 г.
Zap1364_10_08_2012_UchilishteKolarovo.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1363/10.08.2012 г.
Zap1363_10_08_2012_GaragiStefanKaradga.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1362/10.08.2012 г.
Zap1362_10_08_2012_UPI_Nogarevo.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1361/10.08.2012 г.
Zap1361_10_08_2012_UPI_StefanKaradga.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител
Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: «Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция и изграждане на спортен център в УПИ VII - 426 "За спортен комплекс", кв. 17 по ПУП - ПР на град Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра".

Свали заповед и документация от ТУК-> Zap1171_2012_07_20.zip
20 Jul 2012 от Общинска администрация


З А П О В Е Д №1126/10.07.2012г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2012/2013 година

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Свали от
ТУК-> Zapoved_N1126_10_07_2012_dokumentacia.zip
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1112/05.07.2012
Zapoved_Glavinitsa_APK.jpg
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1111/05.07.2012
Zapoved_Solol_XV_20.jpg
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1108/05.07.2012
Zapoved_sokol_malomerni.jpg
10 Jul 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>