За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Заседания, решения на Общински съвет

Заседание №24 от 31.01.2017 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №180-187

 

Заседание №23 от 18.01.2017 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №179

 

Заседание №22 от 21.12.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №171-178

 

Заседание №21 от 11.11.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №169-170

 

Заседание №20 от 03.11.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №155-168

 

Заседание №18 от 21.09.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №145-154

 

*Със Заповед № АК - 02- 11/09.09.2016 г. на Областен управител на област Силистра e върнатo за ново обсъждане Решениe №144 по Протокол № 17 от 02.09.2016 г. на Общински съвет - Главиница

 

Заседание №17 от 02.09.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №144

 

Заседание №16 от 29.08.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №133-143

 

*Със Заповед № АК - 02- 10/10.08.2016 г. на Областен управител на област Силистра са върнати за ново обсъждане Решения №121; 123 по Протокол № 15 от 27.07.2016 г. на Общински съвет - Главиница

 

Отчет за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии за периода 13.11.2015 год. – 30.06.2016 год.

 

Заседание №15 от 27.07.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №116-131

 

*Със Заповед № АК - 02- 9/13.07.2016 г. на Областен управител на област Силистра са върнати за ново обсъждане Решения №109; 115 по Протокол № 14 от 29.06.2016 г. на Общински съвет - Главиница

 

Заседание №14 от 29.06.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №103-115

 

*Със Заповед № АК - 02- 6/06.06.2016 г. на Областен управител на област Силистра e върнатo за ново обсъждане Решениe №97 по Протокол № 13 от 25.05.2016 г. на Общински съвет - Главиница

 

Заседание №13 от 25.05.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №93-102

 

*Със Заповед № АК - 02- 5/10.05.2016 г. на Областен управител на област Силистра са върнати за ново обсъждане Решения № № 78; 81 по Протокол № 12 от 26.04.2016 г. на Общински съвет - Главиница

 

Заседание №12 от 26.04.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №76-92

 

Заседание №11 от 21.03.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №63-75

 

*Със Заповед № АК - 02- 4/07.03.2016 г. на Областен управител на област Силистра са върнати за ново обсъждане Решения № № 58; 59; 60; 61 по Протокол № 9 от 23.02.2016 г. на Общински съвет - Главиница

 

Заседание №10 от 01.03.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решениe №62

 

Заседание №09 от 23.02.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №58-61

 

*Със Заповед № АК - 02- 3/18.02.2016 г. на Областен управител на област Силистра e върнатo за ново обсъждане Решениe №51 по Протокол № 8 от 08.02.2016 г. на Общински съвет - Главиница

 

Заседание №08 от 08.02.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №48-57

 

Заседание №07 от 08.01.2016 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №25-47

 

*Със Заповед № АК - 02- 01/07.01.2016 г. на Областен управител на област Силистра са върнати за ново обсъждане Решения № № 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 по Протокол № 5 от 30.12.2015 г. на Общински съвет - Главиница

 

Заседание №05 от 30.12.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №14-24

 

*Със Заповед № АК - 02- 11/28.12.2015 г. на Областен управител на област Силистра са върнати за ново обсъждане Решения № № 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 по Протокол № 4 от 21.12.2015 г. на Общински съвет - Главиница

 

Заседание №04 от 21.12.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №2-13

 

Заседание №01 от 13.11.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решение №1

 

 

===========================================================

 

Заседания, решения на Общински съвет от мандат 2011- 2015

 

Заседание №50 от 23.09.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №454-457

Заседание №49 от 31.08.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №441-453

 

Заседание №48 от 29.07.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №428-440

 

Заседание №47 от 29.06.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №426-427

Заседание №46 от 09.06.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №413-425


Заседание №45 от 20.05.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №411-412

 

Заседание №44 от 27.04.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №405-410

 

Заседание №43 от 31.03.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №382-404

 

Заседание №42 от 17.02.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №379-381

 

Заседание №41 от 29.01.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №368-378

 

Отчет за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии за периода 15.08.2014 год. – 18.12.2014 год.

 

Заседание №40 от 18.12.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №365-367

 

Заседание №39 от 27.11.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №349-364

 

Заседание №38 от 30.10.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №345-348

 

Заседание №37 от 13.10.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №327-344

 

Заседание №36 от 05.09.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №326

 

Заседание №35 от 15.08.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №319-325

 

Отчет за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии за периода 06.02.2014 год. – 31.07.2014 год.

 

Заседание №34 от 31.07.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №302-318

 

Заседание №33 от 26.06.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №291-301

 

Заседание №32 от 27.05.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №279-290

 

Заседание №31 от 30.04.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №267-278

 

Заседание №30 от 27.03.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №257-266

 

Заседание №29 от 13.02.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №253-256

 

Заседание №28 от 06.02.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №247-252

 

Отчет за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии за периода 13.11.2012 год. – 27.12.2013 год.

 

Заседание №27 от 27.12.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №239-246

 

Заседание №26 от 28.11.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №235-238

 

Заседание №25 от 25.10.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №233-234

 

Заседание №24 от 12.10.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №227-232

 

Заседание №23 от 19.09.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №217-226

 

Заседание №22 от 04.09.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №215-216

 

Заседание №21 от 24.07.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №203-214

 

Заседание №20 от 27.05.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №197-202

 

Заседание №19 от 26.04.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №192-196

 

Заседание №18 от 04.04.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №176-191

 

Заседание №17 от 26.02.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №165-175

 

Заседание №16 от 29.01.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №156-164

 

Заседание №15 от 18.12.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №146-155

 

Заседание №14 от 04.12.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №143-145

 

Заседание №13 от 13.11.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №128-142

 

Заседание №12 от 26.10.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №126-127

 

Заседание №11 от 27.09.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №112-125

 

Заседание №10 от 10.08.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №109-111

 

Заседание №09 от 26.07.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №93-108

 

Заседание №08 от 21.06.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №80-92

 

Заседание №07 от 03.05.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №59-79

 

Заседание №06 от 28.03.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №44-58

 

Заседание №05 от 17.02.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №26-43

 

Заседание №04 от 27.12.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №11-25

 

Заседание №03 от 05.12.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №10

 

Заседание №02 от 24.11.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №2-9

 

Заседание №01 от 09.11.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решение №1

 

 

===========================================================

 

Заседания, решения на Общински съвет от мандат 2007- 2011

 

Заседание №49 от 21.09.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №431-440

 

Заседание №48 от 22.08.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №421-430

 

Заседание №47 от 28.07.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №407-420

 

Заседание №46 от 23.06.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №397-406

 

Заседание №45 от 30.05.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №384-396

 

Заседание №44 от 27.04.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №372-383

 

Заседание №43 от 31.03.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №355-371

 

Заседание №42 от 21.02.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №350-354

 

Заседание №41 от 27.01.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №343-349

 

Заседание №40 от 12.01.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №337-342

 

Заседание №39 от 20.12.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №330-336

 

Заседание №38 от 11.11.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №318-329

 

Заседание №37 от 19.10.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №310-317

 

Заседание №36 от 07.10.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №307-309

 

Заседание №35 от 14.09.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №300-306

 

Заседание №34 от 19.08.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №296-299

 

Отчет за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии за периода от началото на м. Април 2009 г. до края на първото шестмесечие на 2010 г.

 

Заседание №33 от 30.07.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №289-295

 

Заседание №32 от 05.07.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №281-288

 

Заседание №31 от 10.06.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №271-280

 

Заседание №30 от 23.04.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №267-270

 

Заседание №29 от 14.04.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №258-266

 

Заседание №28 от 25.03.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №250-256

 

Заседание №27 от 28.01.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №244-249

 

Заседание №26 от 21.01.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №236-243

 

Заседание №25 от 21.12.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №223-235

 

Заседание №24 от 30.11.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №213-222

 

Заседание №23 от 07.10.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №207-212

 

Заседание №22 от 30.07.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №199-206

 

Заседание №21 от 25.06.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №193-198

 

Заседание №20 от 14.05.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №180-192

 

Заседание №19 от 10.04.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №177-179


Заседание №18 от 31.03.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №164-176


Заседание №17 от 26.02.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №153-163

 

Заседание №16 от 29.01.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №142-152

 

Заседание №15 от 18.12.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №135-141

 

Заседание №14 от 17.11.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №129-134

 

Заседание №13 от 30.10.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №114-128

 

Заседание №12 от 15.09.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №98-113

 

Заседание №11 от 14.08.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №87-97

 

Заседание №10 от 24.07.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №77-86

 

Заседание №9 от 03.07.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №65-76

 

Заседание №8 от 27.05.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №56-64

 

Заседание №7 от 24.04.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №45-55

 

Заседание №6 от 27.03.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №37-44

 

Заседание №5 от 29.02.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №26-36

 

Заседание №4 от 07.02.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №19-25

 

Заседание №3 от 18.12.2007 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №11-18

 

Заседание №2 от 29.11.2007 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №2-10