За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Здравеопазване и социална политика

 

В община Главиница има една поликлиника и център за бърза медицинска помощ, намиращи се в гр.Главиница. В общината има пет частни медицински кабинета. Здравното обслужване се извършва от двама стоматолози, десет семейни лекари и осем доктора на индивидуална практика.

 

 

Център за спешна медицинска помощ към Поликлиника – гр.Главиница

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 

В гр.Главиница има домашен социален патронаж. В село Малък Преславец се намира дом за образование и възпитание на деца лишени от родителски грижи. Социално слаби са 187 семейства, а 92 лица се подпомагат с месечни помощи.Обслужващо звено в социалната сфера е дирекция „Социално подпомагане” гр.Главиница към Агенция за социално подпомагане.